Giá xăng dầu tiếp tục tăng nhẹ

Giá xăng dầu tiếp tục tăng nhẹ

Từ 15 giờ ngày 1/11, Liên bộ Công thương-Tài chính tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, trong...