Thiếu vùng nguyên liệu

Thiếu vùng nguyên liệu

(Mặt trận) - Nổi tiếng là nước phong phú và đa dạng về sản phẩm nông nghiệp nhưng Việt Nam liên tục nhập khẩu nguyên...