Suối nguồn sẻ chia từ hạt gạo

Suối nguồn sẻ chia từ hạt gạo

Thảo thơm những tấm lòng đã và đang sẻ chia một phần mình có, để những cây “ATM gạo” luôn tràn đầy. Đó cũng là...