Hàng hóa thế nào là hàng giả?

Hàng hóa thế nào là hàng giả?

Công ty tôi sản xuất sơn tường và đã làm các thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng... Gần đây, cơ quan quản lý...