Mừng cô gái Dao về làng

Mừng cô gái Dao về làng

Một lần kia, tại nhà thờ Hà Thạch, tôi được tham dự thánh lễ với đoàn hành hương đến từ giáo xứ Nghĩa Lộ, trong...