Kiều bào về thăm Đất Tổ

Kiều bào về thăm Đất Tổ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: Việc tổ...