Hệ lụy của 'virus đám đông'

Hệ lụy của 'virus đám đông'

Những hình ảnh tranh cướp mua hàng tại các siêu thị và cửa hiệu, cảnh tượng hỗn loạn của biển người chen lấn để mua...