SARS-CoV-2 có lây qua đường máu?

SARS-CoV-2 có lây qua đường máu?

Về mặt virus học, các trường hợp nhiễm virus sẽ có một giai đoạn nhiễm virus huyết - tức là một lượng lớn virus được...