Thế trận lòng dân ở Tây Nguyên

Thế trận lòng dân ở Tây Nguyên

Không ai muốn nhớ lại những sự kiện buồn từng xảy ra trên mảnh đất Tây Nguyên từ khoảng thời gian 20 năm trước (năm...