Rào cản với phóng viên điều tra

Rào cản với phóng viên điều tra

(Mặt trận) - Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các nhà báo, tòa soạn thường xuyên phải đối diện với một số thế lực...