Quỹ vaccine - quỹ của lòng dân

Quỹ vaccine - quỹ của lòng dân

Chúng ta đã không ít lần tự hào nói với nhau về truyền thống nhân ái, nhân văn cao đẹp "thương người như thể thương...