Có lẽ phải cấm thật

Có lẽ phải cấm thật

Một quan chức mà ký đến gần 100 quyết định bổ nhiệm ngay trước khi về hưu, nhiều đến mức không nhớ nổi con số...