Di cư để tìm kiếm cơ hội

Di cư để tìm kiếm cơ hội

Ngày 09-10-2017 tại Xin-ga-po, Ngân hàng Thế giới (WB) họp báo công bố báo cáo “Di cư để tìm kiếm cơ hội” về di cư...