“Học giá”

“Học giá”

Đây là từ ngữ tràn ngập mạng xã hội từ sáng qua, sau khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trước Quốc hội cho biết, sẽ...