'Lập lờ' phù hiệu xe hợp đồng

'Lập lờ' phù hiệu xe hợp đồng

Theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, từ ngày 1/7/2021, tất cả...