Áp lực thiếu hụt lao động

Áp lực thiếu hụt lao động

Thiếu hụt lao động đã xuất hiện ngay khi đại dịch Covid-19 lắng xuống và các ngành sản xuất, kinh doanh nối lại hoạt động....