Để không bỏ lỡ cơ hội từ CPTPP

Để không bỏ lỡ cơ hội từ CPTPP

Hơn một năm có hiệu lực, Hiệp định Đối tác toàn diện và chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bước đầu mang lại kết...