Hãy lo cho sự an nguy của trăm họ

Hãy lo cho sự an nguy của trăm họ

Đã cận ngày Tết, nhiều doanh nghiệp vận tải đã bán hết vé hoặc ký hợp đồng vận chuyển khách từ Nam ra miền Trung,...