Ấm áp nghĩa tình kiều bào

Ấm áp nghĩa tình kiều bào

(Mặt trận) - Ngày 25/4, tiếp nhận số tiền ủng hộ 50 triệu đồng từ Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương tại Macau, Phó...

Kết nối những tấm lòng

Kết nối những tấm lòng

(Mặt trận) - Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ từ Cục An ninh mạng...

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ...