Thỏa thuận Brexit: Trước giờ G

Thỏa thuận Brexit: Trước giờ G

Ngày 11/12, Nghị viện Anh bỏ phiếu biểu quyết đối với thỏa thuận sơ bộ về Brexit mà Chính phủ Anh đạt được với Liên...