Sâu nặng nghĩa tình

Sâu nặng nghĩa tình

(Mặt trận) - Ông là một cựu chiến binh Việt Nam, từng bị thương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc...