Viết tiếp giấc mơ chapi

Viết tiếp giấc mơ chapi

Mặt trời bắt đầu gác núi. Đàn dê trắng không còn nhởn nhơ quanh đồi. Điệu siri man mác, điệu alơu tự sự trên nền...