Điều chỉnh quy hoạch cho ai?

Điều chỉnh quy hoạch cho ai?

Khi nhìn vào các bản quy hoạch ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nhất là quy hoạch các khu...

Thiếu vùng nguyên liệu

Thiếu vùng nguyên liệu

(Mặt trận) - Nổi tiếng là nước phong phú và đa dạng về sản phẩm nông nghiệp nhưng Việt Nam liên tục nhập khẩu nguyên...