Điều chỉnh quy hoạch cho ai?

Điều chỉnh quy hoạch cho ai?

Khi nhìn vào các bản quy hoạch ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nhất là quy hoạch các khu...