Thành công từ sự đồng thuận

Thành công từ sự đồng thuận

(Mặt trận) - Ngày 9/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019...