VUA - TÔI tri kỷ

VUA - TÔI tri kỷ

(Mặt trận) - Hơi trầm xông ấm sực cả căn phòng. Cửa đóng kín, hơi ngột. Quan Hộ bộ Thượng thư Nguyễn Cư Đạo bèn...