Chống dịch ở bản vùng cao

Chống dịch ở bản vùng cao

Bắc Kạn có hàng nghìn thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn. Tại những thôn, bản này, mặt bằng...