Lan tỏa sức mạnh cội nguồn

Lan tỏa sức mạnh cội nguồn

(Mặt trận) - Trên thế giới không có ở đâu mà cả nước cùng giỗ chung tổ tiên trong cùng một ngày như ở Việt...