Chống dịch ở bản vùng cao

Chống dịch ở bản vùng cao

Bắc Kạn có hàng nghìn thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn. Tại những thôn, bản này, mặt bằng...

Niềm tin 90%, niềm tin 12%

Niềm tin 90%, niềm tin 12%

Hai năm trước, có đến 90% người dân ủng hộ chủ trương cấm xe máy. Bây giờ, kết quả khảo sát ở hai TP lớn...