Về nơi in dấu chân Người

Về nơi in dấu chân Người

Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc từ cuối năm 1953 đến tháng...