Con nuôi đồn biên phòng

Con nuôi đồn biên phòng

“Con nuôi đồn biên phòng” là một mô mình hay được các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thực hiện khá...

Giảm sốc cho nền kinh tế

Giảm sốc cho nền kinh tế

Các dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 đều trở nên kém lạc quan khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ hai...