Hà Nội cấm xe máy: Dễ hay khó?

Hà Nội cấm xe máy: Dễ hay khó?

Cấm xe máy sẽ rất đơn giản nếu giao thông công cộng thực sự thuận tiện. Còn ngược lại, người dân sẽ chọn xe máy...