Đặc thù và công bằng

Đặc thù và công bằng

Hôm qua, Quốc hội gần như dành cả ngày để bàn về cơ chế đặc thù cho 4 địa phương là Hải Phòng, Thừa Thiên...