Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(Mặt trận) - Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Hồ Nguyên Soái trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu...