Cuộc đấu đầu tiên

Cuộc đấu đầu tiên

Tại cuộc tranh luận kéo dài tới 3 giờ đồng hồ tại TP Luebeck, 3 ứng cử viên đang cạnh tranh suất kế nhiệm Thủ...