CPTPP - điểm nhấn hội nhập

CPTPP - điểm nhấn hội nhập

Nhìn lại một năm đã qua với bao thành tựu quan trọng, không thể không nhắc tới sự kiện ngày 12/11/2018 Quốc hội thông qua...