Úng, ngập do đâu?!

Úng, ngập do đâu?!

Với những nhà khoa học, những người làm nghiên cứu, thiết kế kiến trúc đô thị úng, ngập là nỗi buồn “không dễ gọi tên”.