Miền Bắc sáng sớm có sương mù

Miền Bắc sáng sớm có sương mù

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, không mưa. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền...