Tin buồn

Tin buồn

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: