Bức tường an ninh hay chia rẽ?

Bức tường an ninh hay chia rẽ?

Tình từ đêm 22/12/2018 (giờ Mỹ), đến nay đã tròn một tháng Chính phủ Mỹ đóng cửa, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử...