Những giây phút không quên

Những giây phút không quên

Tháng Tám lịch sử cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, nhân dân cả nước đã đồng...