Thăm Nam Định, Thái Bình

Thăm Nam Định, Thái Bình

(Mặt trận) - Mấy năm nay, nhờ có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động nên nhiều Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) của...