Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà...