'Những 'tờ xanh' kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội: Tổng cục Hải quan chỉ đạo làm rõ

'Những 'tờ xanh' kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội: Tổng cục Hải quan chỉ đạo làm rõ

Ngay sau khi phóng sự “những 'tờ xanh' kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội” phản ánh tình trạng cán bộ hải quan thuộc cục hải quan Hà Nội nhận tiền “bôi trơn” được đăng tải, chiều ngày 21/10, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, có biện pháp xử lý tập thể, cán bộ vi phạm.