Cắt ngay xe công có ngay nghìn tỉ

Cắt ngay xe công có ngay nghìn tỉ

Dự thảo mới của Bộ Tài chính quy định một số chức danh như Trưởng ban của Đảng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, bộ trưởng,...