Cứ nhìn ra đường là biết

Cứ nhìn ra đường là biết

Mật độ đường sá chen chúc không chỉ được dùng để đánh giá tình hình dịch bệnh, nó còn là thước đo nhiều thứ khác…