Gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp

Gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp

Theo các chuyên gia kinh tế, các ngân hàng thương mại cần đẩy nhanh việc nới room tín dụng để doanh nghiệp có thể tiếp...