Thế nào là di chúc hợp pháp?

Thế nào là di chúc hợp pháp?

Gia đình ông Đặng Ngọc Anh (tỉnh Phú Thọ) có 7 anh chị em. Trong thời gian ông Ngọc Anh tham gia quân ngũ, cháu...