Tham nhũng vặt, hiểm họa lớn

Tham nhũng vặt, hiểm họa lớn

"Cử tri còn bất bình vì nạn tham nhũng vặt chưa giảm, doanh nghiệp và người dân phải chi trả những khoản chi phí ngoài...