Tạo sức lan toả cho hàng Việt

Tạo sức lan toả cho hàng Việt

(Mặt trận) - Chiều 12/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...